Date
Category
Blogg
Author

Utvecklingsprocessen: Programmering

I vårt arbete använder vi bara de mest populära och moderna teknikerna för att möta våra kunders behov. Vi väljer alltid tekniker och CMS utefter vad som passar systemets/applikationens syfte. Exempel kan vara:

  • .NET

  • JAVA

  • PHP

  • WordPress och Drupal

  • iOS

  • Android

Javascript
Javascript är en viktig del av webbutveckling – det kallas även för webbens språk. Om du vill skapa en hemsida med bra UX, så är Javascript rätt väg att gå. Javascript låter dig skapa en single-page applikation som ger en mer flytande och smidig användarupplevelse. All nödvändig kod laddas bara en gång och dess innehåll ändras dynamiskt genom Javascript.

Vi arbetar med ett stort antal Javascript-ramverk och bibliotek:

  • Angular, React, Ember

  • webpack, grunt, gulp, babel, d3, jasmine, karma etc.

Våra specialister använder versionshanteringssystem för alla projekt för att kunna hantera ändringar i koden från version till version. Vi använder Git och Gitlab i vårt arbete och förser våra kunder access till alla system, eller ett zip-arkiv med all ändringshistorik under och efter projektet.

Vi förser även våra kunder access till testservers där de kan se mjukvarans aktuella tillstånd 24 timmar om dygnet. Vi erbjuder två miljöer – alpha som visar mjukvarans senaste tillstånd och beta med stabila funktioner för kundpresentationer.

För olika områden av produkter använder vi specialverktyg för fortsatt integration – TeamCity och Jenkins. De används för att testa varje förändring som görs till koddatabasen automatiskt och så tidigt som möjligt för att driftsätta ändringar till Alpha och Beta-servrarna.

Nyheter

Se alla
Up