Date
Category
Blogg
Author

Från idé till lösning: Specifikation av utvecklingsprocessen

Vi har redan gått igenom den första delen av  utvecklingsprocessen, nämligen projektledning. Nästa viktiga steg är att ta fram en specifikation av arbetet, innan kodningen börjar.

Vad är en specifikation?

En specifikation är en detaljerad beskrivning av systemet som ska utvecklas. Det innehåller user stories, som berättar vad användarna vill uppnå, user cases – även kallat användarerfarenheter, prototyper, en detaljerad plan och en tids- och kostnadsestimering.

Varför behöver jag det?

User stories visar vem som behöver vad och varför. Att ha kunskap om en applikations värde utifrån en användares synvinkel gör det enklare att fatta bra beslut i utvecklingsprocessen. Med hjälp av den kunskapen kan man bygga de viktigaste komponenterna först och få feedback tidigt i processen, istället för att försöka bygga allt på en gång. User stories tar också hänsyn till en checklista med funktioner som nya användare kan tänkas vilja addera till systemet.

Exempel på en user story: Som användare vill jag ha möjligheten att återställa mitt lösenord.

Ibland händer det att kunder är osäkra på hur deras processer egentligen fungerar. När de då formulerar sina use cases, eller användarfall, kan de anpassa fallen med hjälp av detaljer från befintliga processer. Det hjälper dem att beskriva och förstå hur olika funktioner ska fungera steg för steg, något som är väldigt viktigt när flera funktioner behövs för en åtgärd.

Exempel på use cases: En användare har glömt sitt lösenord. Han fyller i ett formulär med sin e-mailadress och klickar på “skicka”. Systemet kommer då: – återställa det gamla lösenordet, – skicka honom ett e-mail, – skicka honom vidare till en inloggningssida där han kan fylla i det nya lösenordet.

Interaktiva prototyper och systemstruktur är väldigt användbart då de ger kunden en tydlig visuell presentation av ett system eller en hemsida. Med onlineversioner av prototyper kan kunderna klicka sig igenom alla interaktiva element för att se hur hemsidan eller systemet kommer att fungera i praktiken.

En exakt tidsestimering är en av de mest utmanande delarna av ett projekt, men det är också en av de viktigaste. Vi ger dig en detaljerad projektestimering som inkluderar uppskattning av timmar för serversidan, klientsidan, HTML layout och design, testning, projektledning, riskbedömning etc. Projektet kommer med ett fast pris och du som kund kan sedan addera eller ta bort funktioner enligt din budget.
Funktionerna prioriteras sedan vilket gör att vi kan följa en effektiv utvecklingsplan.

Nyheter

Se alla
Up