Date
Category
Blogg
Author

Utvecklingsprocessen: Testning

Testning är en viktig del av utvecklingsprocessen. Våra testare är med i varje del i projekten vi tar an oss och hjälper teamet att ta fram högkvalitativa mjukvaruprojekt enligt  kundens behov och krav.

Vi planerar och skapar en individuell testningsstrategi för varje projekt, där vi tar hänsyn till produktens mål och hur den kommer hanteras av slutanvändarna. Vi använder olika kombinationer av testningsmetoder och tekniker såsom manuell och automatisk testning, utforskande testning, positiv och negativ testning, krav-, funktions-, och defektbaserad testning med mera.

Vi erbjuder olika typer av testning beroende på projektets behov:

  • Funktionstestning

Funktionstestning är den vanligaste typen av professionell testning. Det baseras på systemkomponenter och specifikationsanalyser och syftar till att bekräfta att systemet är implementerat i enlighet med funktionskraven och är redo att arbeta.

  • Acceptanstestning

Testning som ser till användarnas behov, krav och affärsprocesser genomförs för att avgöra om ett system uppfyller sina kriterier eller inte, och för att göra det möjligt för användare eller kunder att avgöra om de accepterar systemet eller inte.

  • Användbarhets- och UI-testning

Denna typ av testning används för att se om produkten är lätt att förstå och använda och hur attraktiv den är för användarna enligt de angivna villkoren.

  • Prestandatestning

Testning som utförs för att se att systemets svarstider och stabilitet befinner sig inom ramen för arbetsbelastningen.

  • Konfigurationstestning

Testning för att se hur ett program fungerar på olika enheter och plattformar samt i olika konfigurationer av system och programvara. Vi testar:

  • I Windows, MacOS, Linux OS

  • För iOS, Android, Windows Phone och övriga mobila operativsystem

  • I olika webbläsare

  • På olika enheter

  • Säkerhetstestning

Testning för att fastställa säkerheten hos en programvaruprodukt, med hjälp av simulering av en attack och utnyttjande av sårbarheter på test- och produktionsmiljöer.

Nyheter

Se alla
Up