Date
Category
Blogg
Author

UX vs UI. Vad är skillnaden?

Nästa steg i produktutvecklingen är design. UX och UI design är närbesläktade och spelar båda en avgörande roll för hur en mjukvaruprodukt uppfattas och används. Men trots det är deras roller ganska annorlunda och hänvisar till olika delar av designprocessen .

UX design (user experience design) handlar om interaktionen mellan en användare och en produkt. Målet med UX design är att göra användarens interaktion så enkel och effektiv som möjligt, så att användaren kan uppnå målen med produkten. Med andra ord fokuserar UX design på hur vi använder ett system. I detta skede koncentrerar vi oss på att förutse vad användarna har för behov och ser till att gränssnittet har element som är lätta att komma åt, förstå och använda. Våra UX designers anpassar varje produkt så att de fungerar lika bra oavsett plattform eller storlek. Det bästa sättet att skapa UX design är att skapa en interaktiv prototyp först. För det använder vi Axure som är ett mockupverktyg som visar i detalj hur systemet kommer fungera.

UI design (user interface design) visar hur produkten kommer se ut och uppfattas. Här anpassas färger, ljus, kontrast, format på grafiska element, bilder, typsnitt och textformattering för att kunna fånga intresset hos produktens målgrupp. Med andra ord fokuserar UI design på hur ett system ser ut. Det är viktigt att ha ett väl fungerande gränssnitt, informativa element och färger som är sköna för ögat. UI design betonar produktens utseende och känsla, presentation och interaktivitet.

Om du är i behov av infographics, nya ikoner eller andra grafiska element kan vi hjälpa dig att skapa dem och att välja ut de som lämpar sig bäst för din produkt.

I varje steg av design- och utvecklingsprocessen visar vi dig hur långt vi kommit och ger dig möjligheten att uttrycka vad du gillar eller ogillar. Vi har ett nära samarbete med dig och utbyter idéer tills du är helt nöjd med din produkt eller systems design.

Nyheter

Se alla
Up