Date
Category
Nyheter
Author

Fortsatt arbete med TelliQs hantering av maskinflottor

Vårt långa arbete med TelliQ kommer att fortsätta och vi går nu in med fler programmerare för utvecklingen av deras tjänst för hantering av olika maskinflottor. Över 4 000 företag, från Atlas Copco till den lokala hantverkaren, har med hjälp av TelliQs tjänster såsom elektroniska körjournaler, positionering, ledningssystem, arbetsorderhantering och produktionsuppföljning en ständig överblick och kontroll över sina fordon, maskiner och anläggningar. Resurserna utnyttjas bättre, kostnaderna sänks, tid sparas och lönsamheten ökar. Vi har jobbat med TelliQ i över tio år.

 

Nyheter

Se alla
Up