Date
Category
Nyheter
Author

Fortsatt utveckling av app för Inläsningstjänst AB

Vårt uppdrag hos Inläsningstjänst AB fortsätter. Det innebär ett kontinuerligt arbete med utvecklingen av den nya appen, som ska hjälpa och underlätta för barn och ungdomar med dyslexi. ILT Inläsningstjänst har fokus på alla elevers rätt till likvärdig undervisning och riktar sig mot de som arbetar med barn och ungdomar med dyslexi. Där hittar de läromedel, lättlästa böcker, studiestöd i ljudform samt lärospel, utbildningar och tester för kartläggande av dyslexi.

Nyheter

Se alla
Up