Date
Category
Nyheter
Author

Så går det till när man anlitar en dedikerad utvecklare

När du behöver nå ditt IT-mål är det viktigt att du väljer en utvecklare med rätt kompetens. Ibland kan du dock vara begränsad i budget och tid för att anställa rätt kandidat eller se till att din nuvarande personal håller jämna steg med de senaste IT-trenderna. Svaret i situationer som dessa är outsourcing. Genom att outsourca får du på ett kostnadseffektivt sätt tillgång till en hel pool av professionella IT-konsulter som hjälper dig att nå dina mål. Men hur fungerar det egentligen?

Vår process för outsourcing av en dedikerad utvecklare är enkel och problemfri. Så här går det till:

Du kontaktar oss
Så snart din förfrågan kommer in, börjar vi att utvärdera den och leta upp den perfekta kandidaten. Vi kontaktar dig alltid inom 24 timmar för att diskutera dina behov, projektets omfattning och andra specifikationer.

Vi sätter upp intervjuer med kandidaterna
Efter att ha fått dina krav ordnar vi en intervju mellan dig och en potentiell kandidat, där du får djupare insikt i deras erfarenhet och kompetens. Efter de inledande omgångarna av intervjuer fattar du beslutet om en kandidat uppfyller dina behov eller inte, och om eventuella nya krav uppstår kommer vi att hitta andra kandidater till dig och anordna ännu en intervju.

Kontraktskrivning
När vi har hittat den perfekta kandidaten är det dags att sluta ett avtal mellan dig och oss angående storleken på team och projektstart, etc.

Klart! Låt oss påbörja arbetet
I detta skede är alla formaliteter över och en dedikerad utvecklare eller ett team av utvecklare kan börja jobba. Du projektleder din utvecklare eller ditt team (såvida du inte efterfrågat en projektledare från oss) och har total kontroll över projektet. Våra dedikerade utvecklare fungerar som dina egna anställda och blir en del av ditt utvecklingsteam under projektet – antingen på plats hos dig eller på distans från vårt kontor.

 

Läs mer om våra dedikerade utvecklare utvecklare här.

Nyheter

Se alla
Up