Date
Category
Nyheter
Author

Lyckohjulet - ett spel för social interaktion åt Wildfire

Vi skapade iOS applikationen Lyckohjulet, ett verktyg vars syfte är att förbättra samarbeten mellan kollegor. Genom applikationen kan anställda bland annat skicka och få feedback från varandra, ställa frågor och bjuda sina kollegor på en fika.

Nyheter

Se alla
Up