Date
Category
Nyheter
Author

Rapporteringstjänst till Naturvårdsverket för Recipo

Ett nytt projekt är inlett med Recipo för att utveckla deras rapporteringstjänst till Naturvårdsverket och andra myndigheter. Recipo är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elutrustning och batterier med verksamhet i de nordiska länderna. De hanterar företags producentansvar med miljö och effektivitet i centrum. I dagsläget använder sig mer än 150 elektronik- och batteriföretag av Recipos tjänster och tillsammans ansvarar de för att över 60 000 ton elektronikavfall per år tas om hand på bästa möjliga sätt och rapporteras till myndigheter på ett fullständigt sätt.

 

Nyheter

Se alla
Up