Date
Category
Nyheter
Author

Utveckling av VoiceJournal till sjukhus i Sverige

Just nu sitter vi och hjälper till med en viktig utveckling av ljudutrustning för sjukhus runt om i Sverige tillsammans med Neovius AB. Företaget har sedan innan ett välkänt och etablerat system som heter VoiceJournal som är ett samlingsnamn för olika program bland annat Phog fonetogram som är ett hjälpmedel för logopeder och foniatiker som används när dom behandlar röstpatienter. VoiceJournalen databaslösning är integrerat i sjukhusets journalsystem. Ett spännande och viktigt jobb som vi ser fram emot att se resultatet av.

Nyheter

Se alla
Up