Outsourcat

Vi tar hand om er utveckling med de resurser som behövs.

En av våra projektledare blir er huvudsakliga kontaktperson och agerar i ert intresse.
Ni kan öka eller minska omfånget på dagen och är inte bundna till något.
Up