Date
Category
Blogg
Author

Därför ska du inte ge upp om din iOS app inte godkänns av Apple

Alla iOS-utvecklare vet att varje iOS-applikation behöver godkännas innan den syns i App Store. Apple granskar alla appar baserat på en rad tekniska, innehållsmässiga och designmässiga kriterier. Det säkerställer att alla appar på App Store är tillförlitliga och fungerar som användaren förväntar sig. Om du letar efter sätt att lura granskningsprocessen kan du sluta läsa här.

Det viktigaste dokumentet du bör investera din tid på är “The iOS App Review Guideline”. Jag rekommenderar dig att titta igenom dokumentet med riktlinjer innan du ens börjar fundera på den app som du vill ha i App Store. Den innehåller nämligen en lång lista över vad man inte ska göra. Det huvudsakliga målet är att göra Apple Store bättre.

Ibland känns det som att Apple har en plan för att neka en viss mängd ansökningar per månad, ungefär som när ryska trafikpolisen bötfäller ett visst antal förare varje dag. Hälften av mina ansökningar har inte klarat verifikationen på första försöket. Några av dem har inte mött Apples krav men några har utvecklats enligt riktlinjerna men har nekats av andra orsaker.

Här är tre fall från mina egna erfarenheter när mina mobilappar blev nekade av Apple:

Case #1. Tvillingappar.

Vi utvecklade en eventapp som kan användas för företagskonferenser, eller prinsen av Englands bröllop. Appen innehöll schema och gav användarna nödvändig information om eventet. För att kunna se innehållet i appen var användaren tvungen att registrera sig.

Det fanns ett flertal liknande iOS-applikationer i App Store. En app för varje event, och alla använde sig av samma tjänst. Det innebar att om en användare registrerade sig med sin email för det första eventet, så kunde han inte registrera sig med samma mail på ett annat event. Så vi laddade upp den första appen för godkännande. Låt oss kalla den <>. Den blev godkänd utan problem. En månad senare laddade vi upp nästa eventapp. Låt oss kalla den <>. Efter ett tag kom avslaget med förklaringen:

<>

Granskaren skickade med en skärmdump med texten <>

För oss var det självklart – samma granskare hade kollat båda apparna. Han använde sin email i den första appen och använde samma i den andra appen. Han kunde inte alls förstå hur hans email redan kunde vara tagen. Vi skickade vårt svar till granskaren och efter en dag blev appen tillgänglig i App Store.

Case #2. Missförståndet.

Vi gjorde en iOS-applikation för tidrapportering. Det gjorde det möjligt för användare att logga in och fylla i hur lång tid de arbetat med en specifik uppgift. Apples granskare tyckte dock att applikationen enbart kunde användas inom vårt företag och avslog den för att den var tvungen att distribueras via en Enterprise-licens.

<>

Vi svarade dem med förklaringen att detta inte alls var en intern applikation och att den kunde användas av vilket företag som helst. En dag senare fanns appen i App Store.

Om du laddar upp en iOS-applikation som erbjuder en tjänst, kommer Apple högst troligt ställa följande frågor. Och om du ger dem rätt information vid första uppladdningen kan det spara en hel del tid.

1. Hur ska användaren logga in på din app?

2. Är tjänsten gratis?

3. Om kontot är gratis, finns det en möjlighet att uppgradera till ett betalkonto på något sätt?

4. Finns den här tjänsten redan? Om ja, vart?

5. Finns tjänsten bara för iOS eller på flera plattformar? Om ja, vilka?

6. Är appen en nödvändig del av din tjänst eller fungerar den även utan appen?

Case #3. Vilken tur vi har!

Det var iOS-app som hette Work Reporter. Precis som tidrapporteringsappen gick det ut på att användaren jobbade och rapporterade det i appen. Vi gjorde klart appen och laddade upp den på App Store. Avslaget kom med förklaringen:

<>

Vi granskade support URL:en och hittade ingen information om abonnemang. Vi skrev till Apple att vi hade tagit bort alla länkar som kunde leda användarna till att köpa produkten, även om vi egentligen inte hittade något alls. Efter en dag blev appen tillgänglig i App Store.

Om din app blir nekad kan du alltid:
– Be om en extra snabb appgranskning. Från min erfarenhet så bör appen passera granskningen inom 3-4 dagar om du gör det. Men om du ber dem påskynda granskningen för ofta kan Apple börja neka dina förfrågningar. Så be bara om det när du bara behöver det.

– överklaga ett appavslag.

– Få ett förtydligande på ett appavslag.

– Få status för ansökan.

Denna länk kan vara användbar också. Där hittar du all information om appgranskning.

Sammanfattning
Den viktigaste slutsatsen är att granskarna bara är människor som kan göra misstag precis som alla andra. Och jag är säker på att de kommer att förstå problemet och din förklaring om du kontaktar dem. Om appen har nekats inte ge upp! Berätta varför App Store behöver din app. Var snäll och tydlig. De kommer högst troligt att hjälpa dig!

Lycka i granskningsprocessen !

Nyheter

Se alla
Up