Kund
DUGGA – Utveckling av en plattform för digitala prov
Projektets omfattning
Azure Cloud
Django
MongoDB
nginx
Python

DUGGA – Utveckling av en plattform för digitala prov

Idén till företaget Dugga föddes ur grundarnas egen frustration att som lärare hantera arbetsbördan med att manuellt rätta pappersbaserade prov. För att lösa problemet utvecklades en metodik och plattform för att genomföra och rätta digitala prov. Tjänsten lanserades på den svenska marknaden 2015. För att kunna skala upp plattformen och expandera på den europeiska marknaden inledde Dugga ett samarbete med Fastdev, där utvecklingstjänster byttes mot delägarskap. Patrik Nilsson som är VD på Dugga och även lärare i grunden kommenterar samarbetet:

– Vi ser det som väldigt positivt att Fastdev går in som utvecklingspartner och delägare. Det reducerar direkta kostnader samtidigt som vi får en dedikerad samarbetspartner som verkligen vill hjälpa oss.

Vad gör Dugga?

Dugga är ett digitalt examinationssystem baserat på vetenskaplig forskning och är utvecklad tillsammans med skolor, lärare och elever. Det digitala inlärnings- och kunskapsbedömningssystemet har utvecklats som en flexibel plattform för alla typer av examinationer såsom exempelvis kunskapsteset, diagnostiska prov, tentamina och hemskrivningar.

För att utveckla och administrera Duggas plattform använde Fastdev framförallt python, Django, PostgreSQL, MongoDB tillsammans med molnlösningen Microsoft Azure. Fastdev har arbetat med optimering av databasen för sökfrågor och omstrukturering av systemets programkod för ökad effektivisering. Vidare har Fastdev byggt en automatiserad inläsning och tolkning av PDF dokument. När plattformen skulle skalas upp till tusentals användare upptäcktes även ett prestandafel i arkitekturen. Efter analys och tester identifierade Fastdev felet och kunde rätta till det på både webbservern Nginx och i klienten vilket radikalt minskade systemets resursbehov.

Claudia Rademaker som är operativ chef på Dugga kommenterar:

– Fastdev är flexibla och har väldigt kompetenta medarbetare. De kan just de programmerings- och utvecklingsspråk som vi arbetar med. Samarbetet med dem är synnerligen positivt för oss.

Läs artikeln här.

Nyheter

Se alla
Up