Projektets omfattning
GraphQL
React
TypeScript
Kundwebb
https://www.hedvig.com/

HEDVIG - Utveckling av försäkringsapplikation

Hedvig är ett svenskt appbaserat försäkringsbolag som grundades 2016 med visionen att förändra försäkringsbranschen. Genom Hedvig kan du köpa en personligt utformad försäkring för ditt hem, dig själv och din familj. I försäkringsapplikationen sköts dessutom all kommunikation för att slippa långa telefonköer och avancerade formulär.

Hedvig har flera kända investerare och affärsänglar, bland annat Sophia Bendz och Nicklas Storåkers.

Hedvig tog kontakt med Fastdev då de ville strukturera om sin backoffice-applikation för supportteamet, och förflytta sig från monolitisk arkitektur till en microservicemiljö.

Fastdevs utvecklingsteam har under projektet arbetat både med applikationens front-end och back-end. Moderna ramstrukturer och språk som React, TypeScript, GraphQL har använts tillsammans med ny teknik.

Den första utmaningen Fastdevs utvecklingsteam stötte på var att försöka separera front-end från back-end. För att få front-end att fungera med TypeScript blev teamet tvungna att skriva om de regelbundna JSX-komponenterna till TSX-komponenter. Den grundläggande delen gjordes om och därefter anpassades TypeScript och komponenterna.

Den andra utmaningen var att anpassa de befintliga affärsfunktionerna till GraphQL. Detta gjordes endast för ett par komponenter såsom chatt, medlemmar, och frågor. Fastdevs utvecklingsteam gjorde även vissa konfigurationer för att få en korrekt drift av GraphQL och dess olika arbetsprocesser.

Nyheter

Se alla
Up