Testning

Bättre kvalitet, kortare utvecklingscykel, enklare att uppdatera applikationen.

Spara tid och kostnader på utveckling och specialister. Vi tar ansvar för att skydda din produkt från buggar och avvikelser mellan krav och implementation. Vi är redo att bli en del av ditt team eller att utföra oberoende testning.

  • Funktionstestning

    Baseras på systemkomponenter och specifikationsanalys och syftar till att bekräfta att systemet fungerar och har implementerats enligt funktionskraven.

  • Testautomatisering

    Automatiserar din GUI och API och bidrar till att minska kostnaderna för testning och enkelt göra regressionstestning.

Up