Date
Category
Blogg
Author

8 verktyg en UX-designer bör ha i sin verktygslåda

Det ultimata målet med user experience design (användarupplevelsedesign eller UX-design) är att göra upplevelsen av att interagera med en produkt så lätt, relevant och meningsfull som möjligt för slutanvändaren. Det kan vara en webbsida, en app eller ett fysiskt objekt.

Som tur är finns det verktyg som kan hjälpa designer med alla delar av upplevelseprocessen. Från projektledning och design till testning och analys. Ju mer UX-designvärlden utvecklas, desto fler blir även verktygen.

För att hjälpa dig navigera dessa val har vi satt ihop en lista med verktyg som vårt UX-designteam återkommer till gång och gång för att driva effektiva projekt och uppnå optimala resultat. 

Figma logo

Designverktyget Figma

Bland Fastdevs UX-designer är Figma en klar favorit. Figma är ett designverktyg som erbjuder allt du behöver för att designa en applikation eller webbsida. Det uppfyller en rad olika behov som en UX-designer kan ha. Det stöder såväl vektorgrafik som prototyputveckling.

Är du van vid Illustrator eller XD är det relativt lätt att lära sig. Plattformen är moln-synkad och korsfunktionell, samt kan integreras i webbläsaren. Det finns även en skrivbordsversion som automatiskt synkar med molnet.

Figma har ett stort övertag över andra verktyg tack vare att det uppmuntrar till samarbete med andra designer och utvecklare på ett enhetligt sätt. Detta möjliggörs av Figmas realtidsbaserade uppdateringar och det faktum att det inte kan uppstå konflikter mellan olika inmatningar. 

Adobe XD logo

Skapa prototyper i Adobe XD

Adobes motsvarighet till Figma är Adobe XD. Då det erbjuder en liknande uppsättning verktyg är det i slutändan en smakfråga vilket verktyg man föredrar. Adobe XD:s styrka ligger i snabb och smidig prototyputveckling som resulterar i snygga interaktioner. Det känns lika äkta som en app eller webbsida. XD erbjuder även stöd för länkning av XD-filer till en smartphone i korrekt format så att designen kan förverkligas på den avsedda plattformen. Detta är särskilt användbart när man är osäker på hur stora vissa bokstäver ska vara eller hur det känns att bläddra ner till uppmaningstexten.

Trello logo

Organisera arbetsflöden i Trello

Som vi tidigare nämnde fokuserar inte UX-designverktyg bara på design. I arbetet ingår nämligen både projektledning och forskning. På de områdena erbjuder Trello ett lätt och smidigt sätt att komma igång med en Kanban-tavla. I Trello skapar du uppgifter i post-it-format som man sätter upp på en virtuell tavla till vilken du sedan kan tilldela olika statusar och ägare. Dessa kan sedan redigeras, flyttas eller tas bort beroende på hur projektet utvecklas.

Jira logo

Projektledningsverktyget Jira

Ett projektledningsverktyg som tillhandahåller allt du behöver för att dokumentera och hålla koll på organisationen och alla dess projekt. Jira erbjuder också en Kanban-funktion som liknar Trellos.

Slack logo

Synka med kollegorna i Slack

Slack är ett kommunikationsverktyg som låter dig synkronisera med dina kollegor under arbetsdagen. Slacks chatt- och rumsfunktion gör det lätt att hålla olika projekt och konversationer åtskilda. Dessutom uppmuntrar de till ett snabbt och informellt kommunikationssätt som traditionella mejl ofta saknar.

Miro logo

Onlinemöten med whiteboards i Miro

Miro är ett verktyg som har ökat markant i popularitet under covid-19-pandemin. Miro är en virtuell whiteboard-tavla vars funktioner fokuserar på post-it-lappar och andra seminarieverktyg. Tack vare dessa kan man anordna brainstorming-tillfällen och andra typer av samarbetsövningar på distans där alla mötesdeltagare kan se, i realtid, vad alla andra gör och skriver. 

Google Analytics logo

Analysera användarbeteende med Google Analytics

Detta verktyg som mäter hur väl webbsidor presterar. Med Google Analytics kan du lätt förbättra din förståelse för hur användare beter sig, till exempel hur länge de besöker olika sidor eller hur många konverteringar de har. För de som vill analysera sin betalningsprocess erbjuder verktyget en trattfunktion med vilken du kan räkna hur många användare som försvinner och när i processen detta sker. Därefter kan du analysera informationen och börja finjustera UX-designen och innehållet i varje steg för att försöka optimera processen och minska kundbortfallet.

Hotjar logo

Hotjar levererar heatmaps och live-inspelningar av din sajt

Hotjar är ett verktyg som liknar Google Analytics på så sätt att det hjälper dig öka din förståelse för användarna. Metoden Hotjar använder skiljer sig dock från Google Analytics.

Bland Hotjars funktioner finns till exempel möjligheten att se en termisk karta över en webbplats som ger en visuell presentation av var på sidan användare trycker, vad de tittar på och hur länge. Detta ger en tydlig överblick över eventuellt innehåll som användare ignorerar eller sektioner där användare har en tendens att dröja kvar längre.

En annan funktion som Hotjar erbjuder är live-inspelningar av individuella användare. Detta är en sorts djupgående analys under vilken du kan välja ut ett antal användare och följa hur de interagerar med din webbplats och huruvida de beter sig enligt förväntningarna.

Nyheter

Se alla
Up