Date
Category
Blogg
Author

Utvecklingsprocessen: Hosting

Som en fortsättning på vår artikelserie om utvecklingsprocessen är det dags att introducera Hosting.

För att var säker på att systemet driftsätts på ett lämpligt sätt följer vårt team alltid dessa steg:

  1. Installation av miljön på live-servern, installation av alla nödvändiga verktyg och komponenter

  2. Driftsättning (databas, applikation, innehåll)

  3. Säkerhetskopiering

  4. Serverövervakning

  5. Systemloggning

För att driftsätta din produkt använder vi oss av populära webbhotell. Det slutgiltiga valet av hosting baseras på olika faktorer som funktionalitet, tekniker etc. Några exempel på vanliga webbhotell är:

Amazon

One.com

Azure

Digital Ocean

Vi kan även erbjuda domännamnsregistrering som garanterar framtida varumärkesintegritet.

Vid hosting av din mjukvaruprodukt kan vi använda diverse molntjänster för email, tex Amazon Simple Email Service (SES) som är ett kostnadseffektivt sätt att skicka marknadsutskick, vanliga mail och andra typer av innehåll till dina kunder.
Vi använder även Amazon Simple Storage (S3) som är en lagringstjänst, med ett användarvänligt gränssnitt för att lagra och hämta stora mängder data vart du än befinner dig.

En annan viktig del av driftsättningen är säkerhetskopiering. För att inte förlora viktig data på grund av fysiska fel på din server, tillfälliga fel, stöld eller datavirus gör vi alltid säkerhetskopior av all din produkts data. Vi erbjuder ett antal backuplösningar som anpassas efter ert behov, beroende på tid, säkerhetskrav och budget.

Efter driftsättningen övervakar vi både mjukvaran och servern (beroende på systemets syfte och laddning). Om något fel skulle uppstå får vi alltid notifikationer om det och kan snabbt lösa problemet och återställa systemet.

Vi använder oss även av systemloggning så att om ett fel uppstår registreras det i loggen, vilket gör det lättare att lösa och analysera problemen i efterhand.

Nyheter

Se alla
Up