Date
Category
Nyheter
Author

Utveckling av app för diagnostisering av dyslexi

Ny kund till oss är ILT – Inläsningstjänst. ILT inläsningstjänst har fokus på alla elevers rätt till likvärdig undervisning och riktar sig mot de som arbetar med barn och ungdomar med dyslexi. Där hittar de läromedel, lättlästa böcker, studiestöd i ljudform samt lärospel, utbildningar och tester för kartläggande av dyslexi. Fastdev hjälper ILT att utveckla en app för att diagnostisera dyslexi.

Nyheter

Se alla
Up