CANDYKING - Ny IT-infrastruktur och planogramplanerare

Kund
Candyking
Projektets omfattning
ASP.NET 4.5
Bootstrap
CSS
HTML
knockout
MS SQL Server 2008R2
MVC 3
MVC 5
Query (JQuery UI Drag&drop)
Stimulsoft reports library
WCF
Kundwebb
http://candyking.com/

CANDYKING - Ny IT-infrastruktur och planogramplanerare

Candyking är en stor leverantör av lösgodis i Norden, Storbritannien och Irland. De köper in från olika leverantörer och erbjuder sina kunder en individuell sortimentslista med ett gemensamt pris för alla produkter. Fastdev har hjälpt CandyKing att optimera processer och spara miljontals kronor i användarlicenser genom att skapa och integrera nya användarvänliga applikationer.

Bakgrund

CandyKings initiala IT-infrastruktur bestod av SAP som huvudsakligt Enterprise Planning System (ERP), vilket implementerade de flesta affärsprocesserna. Det innehöll all huvuddata om produkter, kunder, leverantörer och dylikt. Alla andra system byggdes och integrerades runt SAP. Genero Sales är ett mobilt säljstöd och ett verktyg för säljare som arbetar mot dagligvaruhandeln, fackhandel och storhushåll. Genaro Sales användes som lösning för CandyKings säljare för att lägga beställningar ute hos kund. Cognos användes som en business intelligence-lösning för ekonomisk analys och ett egenbyggt planogramsystem användes som ett första initiativ för att automatisera sortimentshanteringen.

Lösning på felaktigt utformade och dyra system

CandyKing mötte ett antal utmaningar med denna infrastruktur. Den egenbyggda planogramplanerarens datamodell var felaktigt utformad, vilket gjorde det tidskrävande att hålla kundernas sortiment aktuellt. Generosystemet synkroniserades heller inte med planogramplaneraren, vilket gjorde att beställningarna inte baserades på kundens verkliga sortiment.

Kunden eller säljaren kunde därför både beställa produkter som var slut och som inte skulle finnas i butiken vilket resulterade i förluster. Genero har dessutom en månadslicensavgift per användare (600 kr per månad), vilket blev kostsamt med hundratals säljare. En annan utmaning för CandyKing var att olika länder har olika affärsprocesser som således kräver anpassade lösningar för en och samma funktion. Ytterligare ett behov var att optimera säljarnas möte ute hos kund för att sänka kostnaderna ytterligare.

Automatiserade processer och användarvänliga gränssnitt

Fastdev byggde två middleware-lösningar från scratch, en ny planogramplanerare och en weborder, som båda integrerade med SAP och med varandra. Planogramplaneraren hanterar hela sortimentet mot slutkund genom ett användarvänligt gränssnitt för att definiera CandyKings samtliga planogram, fylla dem med produkter och knyta dem till respektive butik. Planogrammen justeras enkelt med ”drag and drop” och förändringen av exempelvis kostnad av sålda varor visas i realtid. All huvuddata gällande produkter och butiker importerades från SAP.

Weborder-systemet använder planogramplanerarens data och låter säljarna/beställarna lägga order direkt för de butiker som de ansvarar för. Delar av processen automatiserades med algoritmer för lagerberäkningar.

Sänkt kostnad för användarlicenser och löner

CandyKing har uppnått ett antal fördelar genom samarbetet med Fastdev. Planogramplaneraren gör det nu möjligt att hantera sortimentet på ett bekvämt och effektivt sätt. Systemet är skalbart samtidigt som kostnaden inte ökar med fler användarlincenser eller nyttjande. För närvarande finns det mer än 500 användare i weborder, som i det tidigare fallet med Genero skulle kostat 300 000 SEK per månad.

Säljarna/beställarna spenderar mindre tid på beställningsprocessen genom att weborders gränssnitt och logik är bättre anpassade till användaren. Kunderna kan även lägga order helt utan att involvera CandyKings säljare. Det är också anpassat till respektive lands arbetsflöde. Detta minskar personalkostnaderna för CandyKing och ger kunden mer kontroll.

Nyheter

Se alla
Up